ලාංකික ඉංජිනේරුවරියක් අඟහරු යානයේ විදුලි පරිපථය නිර්මාණය කරයි

මෙලනි නිලන්ති මහආරච්චි නම් මෙම ලාංකේය ඉංජිනේරුවරිය 2003 වසරේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා සමග ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට සංක්‍රමණය වී ඇත. එලෙස ඇමෙරිකාවට සංක්‍රමණය වූ මෙලනි වසර 17 ක ඇවෑමෙන් මේ වනවිට අභ්‍යවකාශ සහ ගුවන්... Read more »