දකුණු වෙරළේ සැරිසැරූ සීල් මත්ස්‍යයාට අසාධ්‍යයි

ලංකාවේ දකුණු සහ බස්නාහිර සාගර කලාපයේ සැරිසැරූ අලි සීල් (Elephant Seal) සත්ත්වයා මේ වනවිට ඉතා අසාධ්‍ය තත්වයෙන් දෙහිවල වෙරළ තීරයේ සිටින බව වාර්තා වෙනවා. මත්ස්‍ය දැලක හෝ නාවික යාත්‍රාවක හෝ පැටලී මෙරට... Read more »