යේමනයේ මිසයිල ප්‍රහාරයකින් හමුදා භටයින් 80 ක් මරුට

යේමනයේ මරිබ් නගරයේ පිහිටි ආරක්ෂක හමුදා පුහුණු කිරීමේ කඳවුරක් වෙත එල්ල වූ මිසයිල ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන් හමුදා සෙබළුන් අසූවක් පමණ මරණයට පත්ව තවත් සෙබළුන් විශාල ප්‍රමාණයක් තුවාල ලබා තිබේ. යේමන් රජයේ ප්‍රකාශකයකු ජාත්‍යන්තර... Read more »