අශෝක් පතිරගේ ශ්‍රීලංකන් සභාපති පුටුවට

සොෆ්ට් ලොජික් සමාගම් සමූහයේ හිමිකරු වන ප්‍රකට ව්‍යාපාරික අශෝක් පතිරගේ මහතා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ සභාපති ධූරයට පත්කර තිබෙනවා. Read more »