පාර්ලිමේන්තුව අද රාත්‍රියේ දී විසුරුවා හැරීමට ඉඩ තිබෙනවා

වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව අද රාත්‍රියේ දී විසුරුවා හැරීමට ඉඩ ඇතැයි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා අද (2) ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවේ දී පැවසීය. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට ජනාධිපතිවරයාට... Read more »