“නිදහසින් පස්සේ කොච්චර නම් මිනිස්සු මේ භූමියෙන් අපි යවල තියෙනවද?” -සෞම්‍ය ලියනගේ වෙනුවෙන් හඳගම සහ හපුගොඩ සටහන් තබයි-

ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ඉතිහාසය තුළ හමු වන්නේ එවැනි අය සරසවි තුළින් නෙරපා රටින් ද පිටුවහල් වීමට කටයුතු කිරීමයි. -අශෝක හඳගම- මහාචාර්ය සෞම්‍ය ලියනගේ කොළඹ සෞන්දර්ය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඔහු දැරූ පීඨාධිපති, මහාචාර්ය ආදී තනතුරු... Read more »

ග‍්‍රාම්ස්චිගෙන් පසු ලෝකය – සංවාද කතිකාව

සුමිත් චාමින්ද විසින් සංස්කරණය කරන ලද ”අන්තෝනියෝ ග‍්‍රාම්ස්චි – ජීවිතය, චින්තනය හා දේශපාලනය” කෘතිය සහ ග‍්‍රාම්ස්චිගේ දේශපාලන චින්තනයේ අද දවසේ වැදගත්කම පිළිබඳ සංවාද කතිකාවක් මාර්තු 11 වන බදාදා දින ප.ව.3.00 ට ජාතික... Read more »
Ad Widget