කොරෝනා වසංගතය සහ ගෝලීය සමාජීය වෛද්‍ය විද්‍යාවේ අවශ්‍යතාවය

ඇලෙක්ස් ලැන්ටියර් ( මෙම ලිපිය 2020 පෙබරවාරි 27 දින ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පළවූවකි) චීනයේ වුහාන් හි පසුගිය දෙසැම්බරයේ ආරම්භ වූ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය, ගෝලීය වසංගතයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත්තේ එම එයින් ජනනය විය හැකි... Read more »