පුංචි එරීනාවට මල් මිටක්….

කේ.ඩී. දර්ශන  අඛිල සපුමල්ගේ බැකී නාට්‍ය නිෂ්පාදනය පිළිබඳ කෙටි අදහස් දැක්වීමක් පෙබරවාරි 13,14 දෙදින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේ දී නාට්‍යවේදී අඛිල සපුමල්ගේ බැකී හා හිපොලිටස් යන පරිවර්තන නාට්‍ය ද්වය රංගගත කෙරුණා. ඒ සුපුරුදු ප්‍රොසීනියම්... Read more »