පළමු හොලිවුඩ් වීනස් ජගත් සිනමා උළෙලේ හොඳම නළුවා සම්මානය ලංකාවට

චතුර විමර්ෂ ප්‍රනාන්දුගේ ‘One Blood’ කෙටි චිත්‍රපටය හොඳම නළුවා ශ්‍යාම් ප්‍රනාන්දු රටවල් 100කට අධික තරගකාරී කෙටි චිත්‍රපට 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අතුරින් පළමු වැනි හොලිවුඩ් අන්තර්ජාතික කෙටි චිත්‍රපට උළෙලේ හොඳම නළුවාට හිමි සම්මානය... Read more »