හඳගම, විශ්‍රාමික කැඩපත ලිපියට ප්‍රතිචාරයකි; දෙන්නෙක් නෙවෙයි එක්කෙනෙක්

සමන් වික්‍රමාරච්චි අප ඇසිය යුතු වැදගත් ප්‍රශ්නයක් නම්, ගාමිණි වේරගම දැන් සිනමා විචාර නොලියන්නේ මක්නිසාද, යන්නයි. වේරගම අවලංගු වී සිටින්නේ ඔහු නම් හැලීමේ කලාව (Art of name dropping) නොදන්නා බැවිනි. අද කාලයේ... Read more »