ජාතිවාදීන්ට!

©චින්තක රණසිංහ හෙළ බස මනරම්හෙළ දෙස මනරම්මොළය තිබේ නම්දෙමළත් මනරම් (කාලයක් තිස්සේ ලියූ කවි) Read more »

මල් තමයි අපිත් සුවඳ නැති පාට නැති………!!!

(මා කුඩා කාලයේදී අවට පොහොසත් නිවෙස්වල මල්වර මංගල්‍යවලදී, මංගල උත්සවවලදී හා ප්‍රිය සම්භාෂණ වලදී අප ඉතාමත් දුඛිත දිළින්දන් වූ බැවින් ඇරයුම් ලැබුනේ නැත…………… සමහර අවස්ථාවන්වල අම්මා එම නිවෙස්වල වළන් පිඟන් සේදීමටවත් ඇරයුමක්... Read more »
Ad Widget

කන්තෝරු තේ මේසෙ

කොලුත් කෙලිත් පා තිර කරගලුත් මුලුත් මල් සම කරඅඬු කෝප්ප සලා අවුත්සිටිත් පෝලිමේ ඩෙඟ ඩෙඟ සිටිත් පෝලිමේ වගුල වගුල සොයුරු ගීතකොදුල කොදුල සිතැගී සෝකඋගුර උගුර තේ පැන් බොතිඑකම ආසනේවාඩිව එකම ආසනේ මැදිපෙළ... Read more »

දීසියක ළසෝව

හීන් රැවුලක් තියෙන හීන් ඇසගුලු අරින ලී තොප්පි ලූ හිසේ චීන්නෙකුගේ අතේ සේද මාවත දිගේ යැංසි කවි කිය කියා පෙරළෙමින් සුදු මුවග උදාරම් ගමනකින් ගෙයි දොරට පැමිණියුරු රෑ සිහිනයෙන් දුටිමි… අවුළු පිනි... Read more »