කොරෝනා වෛරසය හමුවේ හැකිළෙන ගෝලීය ආර්ථිකය

අඛන්ඩව ලාභ මුදල් එන්නත් කිරීම මඟින් උත්තේජනය කර ඇති මූල්‍ය වෙලඳපොලවල් හා යටින් පවතින සැබෑ ආර්ථිකය අතර වැඩෙන පරතරය, කොරොනා වයිරසය පැතිර යාමේ බලපෑම මගින් තවදුරටත් සලකුනු කෙරේ. මේ සතියේ චීන ආර්ථිකය... Read more »

නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක කඩිනම් අවශ්‍යතාවය

නිදහස ලැබූ 1948 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා එනම් දශක 07ක කාලයක්  ශ්‍රී ලංකාව  සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක්  යන මන්ත්‍රය මතුරමින් සිටී. නිදහස ලබන විට ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ  ආර්ථික බලවතකු බවට පත් වී... Read more »
Ad Widget

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල නැවත ශක්තිමත් විම ආරම්භ වේ.

විදේශ  ආයෝජකයන් විසින් ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම් පත්වල ආයෝජනය කිරිම සහ ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1ක අගය සහිත ස්වෙරිත්ව බැදුම්කර නැවත පියවිම මත මෙලෙස ශ්‍රී ලංකා රුපියල නැවත ශක්තිමත් විම... Read more »