ඉන්ධන මිල සංශෝධනය අද

සති 02 කට වරක් සිදුකරන ඉන්ධන මිල සංශෝධනය අද රාත්‍රියේ සිදුකිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

පසුගියදා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, සෑම මසකම 01 වනදා සහ 15 වනදා ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කළ බවයි. ඒ අනුව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, අද දිනයේ සිදුවන ඉන්ධන මිල සංශෝධනයේදී අඩුවීමක් අපේක්ෂා කළ හැකි බවයි.

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.