රන්ජන් පාර්ලිමේන්තුව හොල්ලයි

රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා අද (21) දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී දේශපාලනිකව ආකර්ශණීය තද කතාවක් සිදුකරන ලදී. එහිදී තමා සමඟ සංවාද කරන ලද දූෂිත දේශපාලනඥන් ගණනාවකගේ සංවාද වල හඬ සහ රූපමය තැටි තමන් සතු බවත් තමන් ඉදිරියේ දී ඒවා සභාගත කරන බවත් ප්‍රකාශ කරන ලදී. වඩාත් වැදගත් වන්නේ ඔහු හඬපටි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමක් පත්කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීමය. තමන් සතුව අර්ජුන් ඇලෝෂියස් විසින් ලබා දුන් දුරකථන ඇමතුම් වල ද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ලබා දෙන ලද දුරකථන ඇමතුම් වලද සංවාද ඇතුලත් හඬපට පවතින බව ඔහු විසින් වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කරන ලදී.

Recommended For You

About the Author: Editor(A)