රන්ජන් කිසිඳු හඬපටයක් පාර්ලිමේන්තුවට භාර දී නැහැ – කථානායක කියයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා මේ වන තෙක් කිසිඳු හඬපටයක් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීම සඳහා භාර දී නොමැති බව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවට අද දින දැනුම් දී තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor(A)