ප්‍රවීණ නර්තනාචාරිනී වජිරා චිත්‍රසේන මහත්මිය ඉන්දීය පද්මශ්‍රී සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ එදා මෙදා බිහිවූ විශිෂ්ඨතම නර්තනවේදියාණන් වන චිත්‍රසේන මහතාගේ දයාබර බිරිඳ ප්‍රවීණ නර්තනාචාරිනී වජිරා චිත්‍රසේන මහත්මිය ඉන්දීය පද්මශ්‍රී සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබ තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor(A)