කැබිනට් මණ්ඩලයම අධිකරණයේ වගඋත්තර කරුවන් කරමින් අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක්

පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය විසින් පස් හා වැලි ප්‍රවාහනය සඳහා පනවා තිබූ බලපත්‍ර ක්‍රමය ඉවත් කිරීමට ගත් කැබිනට් තීරණය හේතුවෙන් කැබිනට් ඇමතිවරු 16 දෙනාම වගඋත්තර කරුවන් කරමින් ඉකුත් 17 වන දා අධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor(A)