ආණ්ඩුව ණය අර්බුදයක් අත ළඟ – හිටපු අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා

විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ දී පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අමතමින් හිටපු අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකාව ණය අර්බුදයක් අභිමුව පවතින බව ප්‍රකාශ කරන ලදී.ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතන තුනෙන් දෙකක්ම මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි දැක්ම සෘණාත්මක ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති බවත් පවතින තත්ත්වය අනුව ඉතිරි ආයතනයත් නුදුරේදීම එම පියවර අනුගමනය කරනු ඇති බවත් පැවසූ ඒ මහතා ඒ අනුව, ඉදිරියේදී විදෙස් ණය ලබාගැනීමට යාමේදී ශ්‍රී ලංකාවට බොහෝ දුෂ්කරතා වලට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇති බව පෙන්වා දෙනවා.
වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ පසුගිය සතියේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස් ( S&ඵ් ) නම් ලෝක ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ලංකාවේ ඉදිරි දැක්ම සෘණාත්මක කරන ලද බවත් මීට සති තුනකට පෙර ෆිච් ආයතනයත් සෘණාත්මක ලෙස සලකුණු කරන ලද බවත් මේ නිසා රජයට ඉදිරියේ දී බදු වැඩි කිරීමට සිදුවනු ඇති බවත් ය.

Recommended For You

About the Author: Editor