ජනපති මෛත්‍රිට තව සිකුරාදාවල් 2යි

සාමාන්‍යයෙන් ජනතාව විස්මයට පත් කරන තීන්දු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා  ගනු ලබන්නේ සිකුරාදා දිනයන්හි බව ප්‍රකට කරුණකි. 

ඒ අනුව අද දිනයේ ද විශේෂ යමක් සිදුවීමේ සම්භාවිතාවක් පවතින බවට කසුකුසුවක් දේශපාලන ක්ෂේත්‍රය තුළ පැතිර යමින් පවතී. 

එතුමාට අදින් පසුව ජනාධිපතිවරයා ලෙස ධුරයෙහි කටයුතු කිරීමට ඉතිරිව ඇත්තේ තවත් එක් සිකුරාදාවක් පමණි.

Recommended For You

About the Author: Editor(A)