පස් වැනි පරම්පරාවේ අන්තර් ජාල සේවා හරහා 4K රූපවාහිනි වැඩසටහන් හා VR තාක්ෂණයන්ගෙන් සපිරි සජීවි විකාශයකට චීනය සැරසෙයි.


සාම්ප්‍රදායික වසන්ත උත්සවය පිළි ගැනීම සඳහා චීන මාධ්‍ය සමූහය වාර්ෂිකව රූපවාහිනි සම්භාෂණ සන්ධ්‍යාවක් පවත්වයි. උදා වන 2019 චීන සාම්ප්‍රදායික නව වසරේ සම්භාෂණ සන්ධ්‍යාවේදී පස් වැනි පරම්පරාවේ අන්තර් ජාල තාක්ෂණයන්ගෙන් සුසැදි සුවිශේෂී රූපවාහිනී අත්දැකීමක් විඳීමට රසිකයන්ට අවස්ථාව සැලසෙයි. 4K අධි පැහැදිලි රූපවාහිනි වැඩසටහන් සංඥා සජීවි ආකාරයෙන් විකාශය කිරීම සහ VR තාක්ෂණයෙන් සමන්විත සජීවි සංඥා නිෂ්පාදනය කිරීම ද මෙවර සන්ධ්‍යාවේදී සිදු වනු ඇතැයි චීනයේ චීන මහජන දිනපතා පුවත්පත පවසයි.

එය පස් වැනි පරම්පරාවේ නව මාධ්‍යය දියුණුවෙන් ලැබෙන වැදගත් ජයග්‍රහණයකි. ලෝකයේ ඉහළ පෙළේ නවාකාර බලවත් මාධ්‍ය ආයතනයක් බිහි කිරීම උදෙසා චීන මාධ්‍ය සමූහය සාම්ප්‍රදාය හා නවීනත්වය එකට එකතු කරන තවත් සුවිශේෂී පියවරක් ලෙසට මෙය සැලකිය හැකි බව චීන මහජන දිනපතා පුවත්පත සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor(A)