දසදෙනෙක්ගේ ඉදිරිපත් කිරීමක් – උපනෙත 2018 ඡායාරූප සහ සිනමා ප්‍රදර්ශනය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ  නාට්‍ය හා රංග කලා සහ ප්‍රතිබිම්භ කලා අධ්‍යයන අංශයේ විද්‍යාර්තයින්ගේ අවසන් වසර ඉදිරිපත් කිරීම ලෙස උපනෙත 2018 – ඡායාරූප සහ සිනමා ප්‍රදර්ශනය අද (01) පැවැත්වේ.

නාමෙල් මාලනී පුංචි තියටර්හි දී සවස  සවස 4.00 සිට රාත්‍රි 8.00 දක්වා ත් පෙබරවාරි 02 බඋදෑසන 8.00සිට රාත්‍රි 8.00 දක්වාත් ප්‍රදර්ශනය  විවෘතවේ.

සිනමාවට හා ඡායාරූප කලාවට හිතැති ඔබ සැමට ආරාධනා…

Recommended For You

About the Author: Editor(A)