ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල නැවත ශක්තිමත් විම ආරම්භ වේ.

විදේශ  ආයෝජකයන් විසින් ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම් පත්වල ආයෝජනය කිරිම සහ ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1ක අගය සහිත ස්වෙරිත්ව බැදුම්කර නැවත පියවිම මත මෙලෙස ශ්‍රී ලංකා රුපියල නැවත ශක්තිමත් විම සිදුවී ඇති බව ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකු ආරංචි මාර්ග පවසයි.

පසුගිය වසරේ අගභාගයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ මතුවු දේශපාලන අර්බුද තත්ත්වය සමනය වීමද මෙම ශක්තිමත් වීමට යම් දායකත්වයක් ලබා දී ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor(A)