සේනා දලඹුවන්ගෙන් හානි වූ ගොවිබිම්වලට වන්දි ලබා දීමට පියවර

මේ වන විට ශ්‍රී ලාංකීය කෘෂිකර්මාන්තයෙහි අර්බුදකාරී තත්වයක් ඇති වීමට හේතු වී තිබෙන සේනා දලඹුවන්ගෙන් සිදුවන හානිය හේතුවෙන් විනාශ වූ ගොවිබිම් සඳහා ලබා දෙන වන්දි මුදල මිලියන 250න් නොනැවතී තව දුරටත් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා අනුරාධපුරය රඹෑව සඳමල්ගම ගොවි ජනතාව අමතමින් ප්‍රකාශ කර ඇත.

දලඹු ව්‍යවසනයට ප්‍රබලව ලක් වූ වගාවන් විනාශ කිරීමේ මෙන්ම ගොවිබිම් සමීක්ෂණ කටයුතු සඳහා කෘෂිකර්ම නිලධාරින්  යොමු කර ඇති බවත් එම කටයුතු වලදී ගොවි ජනතාව විසින් යම් කැපකිරීමක් සිදු කළ යුතු බවත් එතුමන් පවසා ඇත.

තව ද යල කන්නයට පෙර නැවත බඩඉරිගු වගා නොකරන ලෙස කෘෂි නිලධාරීන් දැනුවත් කරන ලද්දේ ද දලඹුවන් මර්නදයට සහ පාලනය කිරීමට බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත.එමෙන්ම දලඹුවා මර්දනයට ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග රැසක් මේ වන විට ගෙන ඇති අතර එහිදී  රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද කැපකිරීම අගය කරන බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී තව දුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor(A)