සාගරය හා ධීවරයා රැකගන්නා සාගර කළමනාකරණ යෝජනාවක්

නොර්වේ සහ ශ්‍රී ලංකාව ඒකාබද්ධව ලංකාවට අයත් මුහුදු තිරයේ සිදු කළ ගවේෂණයේ වාර්තාව ධිවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා වෙත  කොළඹ පදනම් ආයතනයේ දී   ගවේෂණ කණ්ඩායමේ සාගර විද්‍යාඥන් විසින් පිළිගන්වනු ලැබිණි.

1978 වසරෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව වටා මුහුදේ මෙවැනි ගවේෂණයක් සිදු කළ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

2018 වසරේ ජුනි මස 23 දින සිට ජුලි මස 16 දින දක්වා පුරා දින 25 ක් පුරා මෙම සාගර ගවේෂණය සිදු කර තිබේ .

ජාතික ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ පර්යේෂණ නියෝජිතායතනය ( නාරා ) ජලජිවි විද්‍යාඥයින් , ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා නිලධාරීන් මෙන්ම නොර්වේ ධිවර හා සාගර විද්‍යාඥයින් ඇතුළු 75 දෙනෙක් මෙම ගවේෂණයට එක්ව සිටියහ .

මෙම අවස්ථාවේදී ධිවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා අදහස් දක්වමින් අවධාරණය කරනු ලැබුවේ , මෙම ගවේෂන වාර්තාව නිසා අපට අයිති මුහුදේ ඇති සම්පත් පිළිබද පැහැදිලි අවබෝධයක් රටක් වශයෙන්  ලබාගැනීමට හැකි වු බවත්  සාගරයට වී ඇති හානිය පිලිබඳව තොරතුරු ලබාගැනීමට හැකි වු බවත්ය . 

එසේම  ශ්‍රි ලංකාවට අයත් මුහුදු ප්‍රදේශයේ  මත්ස්‍ය ගහනය පිළිබඳවත් මහා පරිමාන ව්‍යාපාරිකයන් ලයිලා සුරුක්කු දැල් භාවිත කිරීම පිළිබදවත්  අදාල වාර්ථාවෙන් දැනගත හැකි බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා තව දුරටත් පැහැදිලි කළේය.

මෙරට  ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන  ධීවර කර්මාන්තය වෙනුවෙන් ඒ ඒ පළාත් සඳහා නීති හදුන්වා දී මත්ස්‍ය සම්පත මෙන්ම  ධීවරයා ද රැකගැනීම කළ යුතු බවත් මෙම වාර්තාව පදනම් කරගෙන ශ්‍රි ලංකාවේ සාගරය මනා කළමනාකරණයකට ලක් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කළ යුතු බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා  තව දුරටත් පැවසී ය.

Recommended For You

About the Author: Editor(A)