වැලිමඩ අධිකරණ සංකීර්ණයට මුල්ගල තැබීම අද

වැලිමඩ නව අධිකරණ සංකීර්ණය සඳහා මුල්ගල තැබීම අද (31) අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නීතීඥ තලතා අතුකෝරල මහත්මිය ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙ.ව.09.00ට  සිදු කෙරෙන බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය දැනුම් දී ඇත.

මෙය මහල් දෙකකින් යුක්තව ඉදි කිරීමට නියමිත අතර රුපියල් 372 800 000.00(රුපියල් ලක්ෂ 3728)ක් වැය කිරීමට නියමිතව තිබේ.

වර්ග මීටර් 450ක ප්‍රමාණයකින් යුක්තව ඉදි කරනු ලබන නව අධිකරණ ගොඩනැගිල්ලෙහි වැඩ 2021.03.31 වන දින අවසන් කිරීමට නියමිතව ඇත.එමෙන්ම මෙහි ඉදි කිරීමේ කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ ඉංජිනේරු කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශන කාර්යාංශය මගිනි.

Recommended For You

About the Author: Editor(A)