මනාලියකට යක්ෂයෙක් මෙසේ කීය…..

සුන්දරිය,
තව එකෙක් එක්ක හෝ
නිදි වැද පැමිණ
මා විවාහ කර ගන්න
මංගල අසිරිය මට දිය නොහැක
මුදු පළඳා නුඹ අහිමි කරගත නොහැක
මල් ගවසා ඹබරුන්ට ආවඩන්නට අකමැති ය

ගැහැනු මලක් තව ගැහැනියක
සිප ගන්නව දැක කෝප වෙන
දෙවියන් වහන්සේට මා ප්‍රිය නැත
දෙවොල් වල මා රැගෙන යන්නට
නුඹට බැරි ය

හිතන්න සුන්දරිය
ජිවිතය එය නම්
එය විද පැමිනෙන්න
මට නුඹ වෙනුවෙන් හෘදයේ
ලේ හා මාංශයද
විශ්වයක් සරි ඒත් වෙනස් වෙන
ප්‍රේමය ද පමනක් දිය හැක

සයනයේ බොහෝ අසීරුවෙන්
උඩබැලිව සිටිය යුතු කාල පසුකරන්
මා හා වාසයට එන්න
සුප් හැලි හැදි ගා අහවර
තන් වල කිරි වෑහුනු විට
මා සොයා එන්න

ඒ එනවිට
මතක තබා ගන්න
පිරිමියෙක් නොව මා යක්ෂයෙක් වග ……

Recommended For You

About the Author: Editor(A)