ඇත්කදුරේ දළඹුවා “සේනා” නෙවෙයි

පසුගිය දා ගාල්ල ඇත්කඳුර ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශයේ නුගේතොට ග්‍රාම නිලධාරී වසම තුළ දෙල් සහ කොස් ගස්  කිහිපයකින් මෙම දළඹු විශේෂය වාර්තා වී තිබිණ.

එම දළඹුවන්  සේනා  වර්ගයට අයත් නොවන බවත් “ඩයෆනියා කසෝලිස්” වර්ගයට අයත් වන බවත් දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජේ.පොන්නම්පෙරුම ආරච්චි මහත්මියසඳහන් කළාය.

ලෙපිඩොප්ටෙරා ගෝත්‍රයට අයත්(lepidoptera) ෆයිරලිඩේ (pyralidae) කුලයේ දළඹු විශේෂයක් වන මෙම දළඹු විශේෂය සලඹයන් මාර්ගයෙන් සිදුවන බිත්තර දැමීමෙන්  බෝ විම සිදු වේ.

රෝස පැහැයට හුරු තැඹිලි පැහයෙන් යුත්  දළඹුවා මගින් අඟල් භාගයක පමණ කුඩා සලඹ විශේෂය හට ගන්නා අතර, බෝ විම සිදු වන්නේ එමගිනි.‍

පවතින දේශගුණික තත්ත්වය නිසා දළඹු  විශේෂ පෙතිරයාම සිදුවන බැවින් හානියට පත් ඵලදාව විනාශ කිරීමෙන් තත්ත්වය පාලනය කිරීමට කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂකවරිය වඩිදුරටත් උපදෙස් දෙන ලදී

Recommended For You

About the Author: Editor(A)