ෆර්වේස් මුෂාරෆ් ට මරණීය දණ්ඩනය

පාකිස්ථාන හිටපු හමුදා නායක සහ හිටපු ජනාධිපති ෆර්වේස් මුෂාරෆ් ට ඉස්ලාමාබාද් විශේෂ මහාධිකරණය විසින් අද දින මරණීය දණ්ඩනය නියම කර තිබෙනවා. විරෝධතාකරුවන් මර්ධනය කිරීම සඳහා මිලිටරි බලය යෙදවීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝණය කරමින්... Read more »