කැලණි සරසවියට පැමිණි නවකයන්ට ‘නාසා’ බෙදූ පෙම් හසුන

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම මේ දිනවල සිදුවෙනවා. ඊට සමගාමීව මෙරට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය හා ශිෂ්‍ය සංගම් ඉලක්ක කර ගනිමින් බාහිර සමාජයේ බරපතල විවේචන ගණනාවක් ම එල්ල වෙමින් පවතින්නේ සරසවි තුළ ක්‍රියාත්මක... Read more »

‘අභූත චෝදනා සහිත දිවයින පුවතට’ කැලණිය මහා ශිෂ්‍ය සංගමයෙන් පිළිතුරු

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය භුමිය තුළ සවිකර තිබු cctv කැමරා ගලවා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2020 මාර්තු පළමුවන දා ඉරිදා දිවයින පුවත්පතේ පළ වූ ලිපිය, ව්‍යාජ කරුණු ඇතුළත් කොට සැරසූ ලිපියක් බව කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලීය මහා... Read more »
Ad Widget