කටිං සෑර්

කේ.ඩී.දර්ශන දාස මාමා කන බොන මිනිහෙකි. කතාවට එසේ කීව ද දාස යනු කන පැත්තකට දමා නස්පුට් වෙන්න බොන මිනිහෙකි. බූලා ලෙස කා අතරත් ප්‍රකට මේ මාමා උඩට අඳින්නේ ම නැති අතර සරං... Read more »

තෝ ද වික්කෙ

තෝ ද වික්කෙ වික්කෙ මාමා කියන්නෙ ගමේම කයි කාරයා. තොරණක, කූඩුවක, සල්පිලක  එක පිම්මෙ කවි කියන්න දස්සයෙක් අහල ගම් හතේම ඉන්න නැතුව ඇති. නම වික්‍රම වුණාට හැමෝම කිව්වෙ වික්කෙ කියලා. කොටිම්ම කියනව... Read more »
Ad Widget