හීන අද්දර – 02

සමන්ත අයියගේ හිනාව එක්ක මට දැණුන අසරණකම වචනවලට පෙරළන්න මට බෑ. මම ඇඬුවා. කෑ ගැහුවා. අන්තිමට මගෙ අතට අහුවුණ හැම දේකින්ම සමන්ත අයියට ගැහුවා. මේ නරුමයගෙන් ගැළවෙන්න ඕනෙ කියන අදහස මගේ හිතට... Read more »

හීන අද්දර – 01

ජීවිතය කියන්නේ කතාවක්. දුක , සතුට, වගේම හරි පුදුම දේවල් ඒ කතාවෙ තියෙනවා. මගේ කතාවත් ඒ වගෙයි. හිතේ මොකක්දෝ අසරණකමක් දැනෙද් දි ඒ ගැන කාත්එක්ක හරි කියලා හිත නිදහස් කර ගන්න ඕනෙ.... Read more »
Ad Widget