ජනපති ගෝඨාභයට ධනවාදය පාලනය කිරීමේ නොහැකියාව මේ අර්බුදයට හේතුවයි!

නව රජය බලයට පත්ව මාස තුනක් ගෙවී යන අවස්ථාවේ රට තුල මතුව ඇති ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව දේශපාලන විචාරක දීප්ති කුමාර ගුණරත්න දකින අයුරු. ”අප දැන් ජිවත් වන්නේ පශ්චාත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයකය. ඉන් අදහස්... Read more »

අප නොරක්නා උරුමය හා නව වමට මාලිමාවක්

ලංකාවේ සමකාලීන වාමගාමී දේශපාලනය ඉදිරිපිට තියෙන මූලික මාවත් තුනක් මෙසේ නම් කළ හැකිය. 1. කම්කරු ඇතුළු සමාජ පහල මාලයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් මූලික කරගත් ජන උද්ඝෝෂණ සක්‍රීය කිරීම.(මෙහි පුළුල් අරමුණ වමේ මධ්‍යස්ථානයක් හෝ... Read more »
Ad Widget